19-02-07

Kint is overbodig

LORRE.MM

De Vlaamse administratie vraagt zich af of de projecten van de vzw rond prins Laurent niet beter door andere instellingen uitgevoerd kunnen worden.

De Vlaamse regering vroeg de administratie Leefmilieu eind december vorig jaar om een doorlichting van het KINT, na de heisa rond het fraudeproces bij de marine, waarbij prins Laurent onbewust een van de begunstigden was. Daarna heeft het Vlaams Parlement nog eens een vergelijkbaar rapport gevraagd aan het Rekenhof.

KINT staat voor 'Koninklijk Instituut voor het Duurzame Beheer van de Natuurlijke Rijkdommen en de Bevordering van Schone Technologie'. In 2006 kreeg het van Vlaanderen een subsidie van 226.000 euro, het Waals Gewest betaalde 257.000 euro, het Brussels Gewest 107.000 euro. Van sponsors Belgacom, Dexia, de Nationale Bank en de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij krijgt het KINT nog eens 248.000 euro.

Het rapport voor de Vlaamse regering is nu klaar en bevat voorzichtige kritiek aan het adres van de vzw. ,,De wetenschappelijke projecten zijn van aanvaardbaar niveau'', staat in de conclusies. Toch vindt de administratie ,,de legitimatie niet altijd even duidelijk of even sterk''. ,,De vraag kan met name gesteld worden of nu de vzw KINT deze projecten moeten uitvoeren en of niet beter andere instellingen deze projecten zouden opnemen.''

Uit de doorlichting is gebleken dat sommige projecten wel degelijk interessant zijn voor Vlaanderen, bijvoorbeeld een rapport dat het effect van het klimaat op het waterpeil onderzocht, nog voor de CO2-uitstoot een hype werd. Maar tegelijk heeft de administratie vragen bij andere projecten. Een onderzoek naar de bodemerosie in België bijvoorbeeld leverde nauwelijks nieuwe informatie op.

De administratie heeft ook vragen bij de lange duurtijd van de projecten. ,,Het is niet altijd duidelijk waarom er van het ene naar het andere jaar doorgeschoven wordt. Sommige acties lijken ook stilletjes uit te doven, zonder echt resultaat te geven.'' Bovendien zijn de resultaten van de projecten vaak maar erg beperkt verspreid. Een cd-rom over de nachtvlucht van vleermuizen in Europa is amper bekend in Vlaanderen.

Het rapport hakt ook de knoop door in de discussie tussen minister-president Yves Leterme (CD&V) en minister van Financiën Dirk Van Mechelen (VLD) over de mogelijkheid om het contract met het KINT op te zeggen.

De huidige overeenkomst loopt na de stilzwijgende verlenging in 2004 tot 2014. Er bestaat wel een aanvullende beheersovereenkomst uit 2003 die tot 2009 geldt, maar volgens de administratie is er ,,geen sprake van een schuldvernieuwing waarbij deze beheersovereenkomst in de plaats is gekomen van de vroegere''.

Wel is het mogelijk om het subsidiebedrag ,,aan te passen'', door het te verhogen of verminderen. ,,Het lijkt ons juridisch niet mogelijk om zonder het ontstaan van een schadevergoedingsplicht, het subsidiebedrag eenzijdig volledig tot nul te herleiden'', schrijft de administratie.

Die heeft via steekproeven ook de boekhouding van het KINT gecontroleerd en daarbij geen onregelmatigheden vastgesteld. De precieze aanwending van de Vlaamse subsidies viel moeilijk te achterhalen. De verplaatsingskosten die prins Laurent in rekening brengt, zijn de jongste jaren sterk gedaald. In 2003 bedroegen ze nog 10.100 euro, vorig jaar 1.736,50 euro.

 

Bron: De Standaard

08:21 Gepost door Leve de Koning in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kint, prins laurent, belgie, overbodig |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.