09-01-07

De prins spreekt maar zegt niks

Het getuigenis van prins Laurent, in de fraudezaak van de marine voor de correctionele rechtbank van Hasselt, heeft vannamiddag welgeteld zestien minuten geduurd. De prins getuigde in het Nederlands. Dat was zijn eigen keuze. Bij de meeste vragen die hem werden gesteld, verwees hij naar de verklaringen die hij maandagavond aflegde tijdens een verhoor door de federale gerechtelijke politie.

Op de belangrijkste vraag, namelijk "Zei Vaessen u dat de kosten aan uw huis gedragen zouden worden door de marine?", antwoordde Laurent: "Zo duidelijk niet. Ik heb dat duidelijk gemaakt in mijn document (waarmee de prins verwees naar het pv van zijn verhoor maandagavond, nvdr). Ik kan u weinig zeggen". Naar verluidt maakte Laurent een wat houterige, onzekere indruk.

Prins wist waar 't geld van kwam
De advocaten op het fraudeproces omtrent marinegeld waarmee onder meer verfraaiingen in 'Villa Clémentine' in Tervuren zouden zijn betaald, hadden vanochtend een PV gekregen met daarin de inhoud van de ondervraging van prins Laurent. Die gebeurde gisteravond door de federale gerechtelijke politie in Hasselt. Daaruit blijkt dat de prins stelt dat hij in de jaren negentig geen geld had om zijn villa in te richten. Hij wist dat het geld dat hij daartoe gebruikte van de marine afkomstig was, maar hij oordeelde dat het om een legitieme transactie ging en verwijst naar zijn raadgever, de door koning Albert aangestelde kolonel Vaessen. Van het marinegeld dat bij zijn stichting KINT terechtkwam dacht de prins dat het om sponsoring ging. Nadat dit nieuwe stuk aan het dossier was toegevoegd, kregen de advocaten een half uur om het in te kijken. Daarop hebben de advocaten van beklaagden Noël Vaessen en Marc Luypaerts om uitstel gevraagd, zich beroepend op de Verklaring van de Rechten van de Mens.

Het verhoor van prins Laurent door de federale politie maandagavond noemde de advocaat van Vaessen "ontoelaatbare beïnvloeding van de kant van het parket". "Er was geen enkele controle op dat verhoor", kaartte de advocaat aan. Over zijn vraag om de zaak uit te stellen zei de advocaat van Vaessen nog dat hij vindt dat Laurent betrokken moet worden bij het deskundigenonderzoek en dat er confrontaties tussen de prins en andere betrokkenen moeten komen.
Doordat het openbaar ministerie dinsdag nog een stuk bij het dossier heeft gevoegd, hebben de advocaten naar eigen zeggen te weinig tijd om de inhoud ervan te toetsen aan de rest van het dossier.

Rechten van de Mens
"Het is het absoluut recht van mijn cliënt om de inhoud van het pv (van het verhoor van Laurent, nvdr) te toetsen aan het strafdossier dat tienduizenden bladzijden beslaat", stelde Tom van Maldergem, Vaessens raadsman. "Het is in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens om de verdediging niet de gelegenheid te geven om het pv in te kijken en blad voor blad te bekijken wat de draagwijdte ervan kan zijn", beklemtoonde hij.

Van Maldergem zei ook het "onbehoorlijk" te vinden dat het openbaar ministerie het stuk zo laat heeft neergelegd. "Wij stellen vast dat het openbaar ministerie het nodig heeft gevonden voor de waarheidsvinding om de prins nog te elfder ure te verhoren, terwijl het gerechtelijk onderzoek zes jaar geleden van start ging". Het verwijt van het openbaar ministerie dat de verdediging steeds heeft nagelaten om te vragen dat Laurent verhoord zou worden, is daardoor niet meer op zijn plaats, zo kaatste van Maldergem de bal terug naar de procureur.

Eerder op de dag gaf procureur Erwin Steyls enkele juridische elementen aan waarom prins Laurent niet gehoord zou kunnen worden als getuige. "Ten eerste is de dagvaarding laattijdig ingediend, en is de termijn van minstens acht dagen niet gerespecteerd", stelde het openbaar ministerie.

Onkelinx spreekt procureur tegen over geldigheid Koninklijk Besluit
Daarnaast is het KB van 5 januari 2007, dat het mogelijk maakt dat Laurent komt getuigen, volgens de procureur nietig. "De wijze waarop de prins verhoord moet worden (het ceremonieel, nvdr), moet bepaald worden in het KB, en dat is niet gebeurd", zei Steyls. "Als de verdediging van Vaessen tijdig had gehandeld, had het openbaar ministerie daar op kunnen wijzen", luidde het. "Gelet op de nietigheid van het KB, kan de prins niet gehoord worden", sprak Steyls.

Justitieminister Onkelinx sprak dat tegen door te stellen dat dergelijk ceremonieel enkel geldt in het geval van een assisenprocedure, en niet voor een correctionele rechtbank zoals hier het geval is. De minister wil na de rechtszaak een debat voeren over het strafrechterlijk statuut van de prinsen en prinsessen.

 

Bron: De Morgen

07-01-07

Ook prinsen mogen werken voor hun geld

NBN_A6_laurent_blg

Vlaamse partijen stellen dotaties Laurent en Astrid in vraag

Prins Laurent draait niet alleen meer rond in de gerechtelijke molen. Een parlementaire discussie over de dotatie van 312.000 euro voor hem en zijn zus Astrid lijkt onvermijdelijk. Geen Vlaamse partij die de dotatie nog openlijk verdedigt.

Er zijn er die het jaar beter ingezet hebben dan Laurent. Vader koning Albert heeft tot tweemaal toe duidelijk de bescherming van zijn zoon opgegeven. Eerst tijdens zijn kersttoespraak waarin hij duidelijk liet verstaan dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet, vrijdag nog door vanop zijn vakantieoord in Napels het koninklijk besluit te ondertekenen waardoor zijn zoon kan opgeroepen worden om te getuigen voor de rechtbank.

Ook politiek lijkt prins Laurent nu vogelvrij verklaard. Sinds de onthullingen over de verspilzucht van Laurent en zijn oproeping in de fraudezaak bij de zeemacht is de discussie over de wenselijkheid van die dotatie in een stroomversnelling geraakt.

In 2001, toen een werkgroep van de Senaat een wetsvoorstel uitgewerkt had om de dotatie aan koninklijke prinsen in te krimpen en later te schrappen, kwam premier Verhofstadt nog samen met zijn kernkabinet tussen. De dotatie (273.000 euro, via indexeringen nu 312.000 euro, belastingvrij) werd beschouwd als een verworven recht voor Laurent en Astrid. Nu heeft de regering al laten weten dat ze niet meer tussenkomt in het debat en het parlement laat beslissen.

Operette

,,De macht van de monarchie reikt minder ver dan toen'', weet N-VA-voorzitter Bart De Wever. ,,Bovendien slikt de bevolking niet meer dat koningskinderen zoveel geld ontvangen, alleen maar omdat ze in het juiste nest geboren zijn. Trouwens, het zijn die dotaties die leiden tot de toestanden van operette-koningshuizen zoals we ze nu kennen. Die mensen kennen de waarde van geld niet. Hoe zouden ze ook, ze krijgen het zomaar in de schoot geworpen. Wat ons betreft, mag ook wel eens gekeken worden naar de dotatie van koningin Fabiola. We begrijpen dat de weduwe van de koning betaald wordt. Maar moet dat zoveel als 1,4 miljoen euro zijn?''

Kartelpatner CD&V wil al sinds 2001 de dotaties beperken tot de koning en de kroonprins. Overheidsgeld voor prins Laurent of zijn zus Astrid sluiten ze niet uit. ,,Maar dan naargelang de functie die ze vervullen'', luidt het bij de partij. Stefaan De Clerck, burgemeester van Kortrijk en voormalig minister van Justitie, wil daartoe een senaatscommissie oprichten, zoals de paarsgroene regering in 2001 ook al beloofde. ,,Als iemand als prinses Astrid zich als voorzitter van het Rode Kruis nuttig maakt voor de maatschappij, moet ze daarvoor betaald worden. Dat is iets heel anders dan het automatisme van de dotaties.''

Klein broertje onder de regeringspartijen, Spirit, kant zich al evenzeer tegen de prinselijke dotatie. ,,Laurent en Astrid kunnen maar beter op de privémarkt een job gaan zoeken'', stelt voorzitter Geert Lambert. Partijgenoot Koen T'Sijen diende een wetsvoorstel in om de immuniteit van de prinsen structureel af te schaffen.

Grote broer en kartelpartner SP.A wil de discussie over de dotaties alvast aangaan. ,,Taboes zijn er daaromtent niet binnen onze partij'', stelt voorzitter Johan Vande Lanotte. Dat het Vlaams Belang ook al lang pleit voor de afschaffing van de dotaties, spreekt voor zich.

Discussie aangaan

De VLD tenslotte laat weten dat ze de discussie vrij en openlijk willen aangaan over de dotaties voor de koningskinderen. Maar fijntjes wordt daarbij wel gewezen naar de situatie in de jaren '90, toen Laurent nog geen dotatie kreeg. VLD-kamerlid Annemie Turtelboom vraagt daarom, met volle steun van de partij, de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie. ,,Enkel op die manier kunnen we een zicht krijgen op de schimmige financieringssystemen die destijds onder de regering-Dehaene bestonden'', stelt ze.

Royaltywatcher Jan Van den Berghe voorspelt dat niet alleen de dotaties, maar ook de macht van het koningshuis door de recente gebeurtenissen weer in vraag komt. Een puur protocollaire functie naar Scandinavisch model kwam al eerder ter sprake.

 

Bron: Het Nieuwsblad

13:48 Gepost door Leve de Koning in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: prins, laurent, prinses, astrid, dotatie, belgie |  Facebook |

05-01-07

Prins Laurent neemt advocaat

Prins Laurent heeft een advocaat onder de arm genomen. Hij wil voorbereid zijn op alle mogelijke ontwikkelingen bij het fraudeproces dat maandag in Hasselt begint.

In dit dossier wordt zijn naam veelvuldig genoemd zonder dat de prins zelf gedagvaard is.

Met het fraudegeld werd onder meer zijn villa gerenoveerd. Het blijft de vraag of de prins wist van waar het geld voor die werken afkomstig was.

Omdat prins Laurent op alles voorbereid wil zijn, neemt hij een advocaat onder de arm. Verwacht wordt immers dat een of meer beklaagden om bijkomend onderzoek en verhoor van de prins zullen vragen.

Koning Albert is burgerlijk en strafrechterlijk onschendbaar, maar dat geldt niet voor de prinsen en prinsessen. Wel geniet prins Laurent van onschendbaarheid als senator van rechtswege. Die onschendbaarheid kan door zijn collega's senatoren wel opgeheven worden.

 

Prins Laurent heeft ook beslist om niet op skivakantie te gaan. Hij blijft in het land zo lang het proces duurt.

 

Bron: Gazet Van Antwerpen

11:35 Gepost door Leve de Koning in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: prins, advocaat, laurent, belgie, fraude, marine, tervuren, villa clementine |  Facebook |

03-01-07

Prins Laurent wist ervan

prins-laurent-210-258

 

Prins Laurent was wel degelijk op de hoogte van het gesjoemel met geld van de marine waarmee onder meer zijn villa in Tervuren werd opgeknapt.”

Deze stelling verdedigen de Limburgse hoofdverdachte Marc Luypaerts (50) en zijn ex-vrouw Lut Kleutghen (50) 6 dagen voor de start van het proces in Hasselt. Luypaerts en Kleutghen getuigen vanavond in het Canvasprogramma Terzake.

"Natuurlijk was de prins op de hoogte. We hielden destijds drie vergaderingen met hem. In zijn eetkamer, mét pasta. Daar werden de werken uitvoerig besproken. Hij koos de kleuren van de muurverf, de tapijten en de gordijnen. Hij vond het normaal dat de marine voor de kosten opdraaide. Ik verrichtte voor 400.000 euro werken in de gebouwen van Laurent," aldus Luypaerts.

Luypaerts en zijn ex-vrouw zeggen dat ze zelf kleine garnalen waren -”tussenpersonen”- en dat ze altijd handelden in opdracht van kolonel Vaessen, oud-adviseur van prins Laurent.

Volgens Luypaert wordt Laurent beschermd door het parket. Er is volgens hem voor dubbel zoveel gesjoemeld als wat het parket zegt. De Ekselaren lijken niet van plan om alleen op te draaien voor valsheid in geschrifte, verduistering en oplichting.

 

Bron: Gazet Van Antwerpen

10:17 Gepost door Leve de Koning in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: laurent, belgie, villa clementine, tervuren, prins, marine |  Facebook |

13-12-06

Klokkenluider Vaessen zelf grote verdachte in dossier Laurent

De Hasseltse procureur des konings Marc Rubens noemt het gedrag van de verdachte Noël Vaessen in het fraudedossier, waarbij werkingskredieten van de marine verduisterd zijn door een carrousel van valse facturen, wansmakelijk.

"Vaessen, een collega en een ondernemer uit Hechtel-Eksel zijn de drie die het systeem ontwikkeld hebben. Er is 85 miljoen oude Belgische franken verduisterd, waarvan een bedrag van 40 miljoen frank (circa 1 miljoen euro) nog onvindbaar is. Vaessen, die indertijd adviseur van prins Laurent was, heeft zijn positie misbruikt. Het is de verdedigingsstrategie van Vaessen om nu alles in de schoenen van prins Laurent te schuiven, terwijl hij de verdachte is", aldus Rubens.

Vaessen heeft onder meer 183.000 euro geïnvesteerd in zijn boerderij in de Ardennen.
 

16:39 Gepost door Leve de Koning in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marc rubens, prins, laurent, belgie, noel vaesen, fraude, rechtszaak |  Facebook |

Verhofstadt moeit zich met 'Affaire- Laurent'

fk100204f

Als prins Laurent ten onrechte geld van het leger ontvangen heeft, dan eist de regering dat terug.

Premier Guy Verhofstadt maakte gisteren bekend dat de Belgische Staat zich burgerlijke partij stelt in een affaire van vermeende fraude bij de zeemacht . Vice-premier Johan Vande Lanotte steunt hem daarin.

,,De regering zal een vordering instellen om de eventuele schade die de staat geleden, heeft te verhalen tegenover alle begunstigden van de fraude'', zei de premier gisteren. Met ,,alle'' bedoelt Verhofstadt ook en vooral prins Laurent. Want ook die wordt genoemd in de fraudezaak.

De heisa gaat over een proces dat op 8 januari in Hasselt van start gaat. Negen Limburgse aannemers staan er samen met vier officieren van de zeemacht terecht omdat ze erin slaagden eind jaren negentig in totaal 2,2 miljoen euro geld van het leger in eigen zak te steken. Een van de vermeende betrokkenen is voormalig kolonel bij de zeemacht Noël Vaessen, die tussen 1993 en 1999 de topadviseur van prins Laurent was.

Hij zou 175.000 euro van de verduisterde 2,2 miljoen besteed hebben aan verbouwingswerken van Laurents villa Clémentine. Ongeveer evenveel van het geld zou hij in eigen zak gestoken hebben.

Volgens het Hasseltse parket klopt het dat een deel van het geld naar de Villa Clémentine ging, maar wist prins Laurent niets van het gekonkel van Vaessen. Vaessen zelf spreekt dat tegen.

In de aanloop naar het proces zei hij gisteren in Het Laatste Nieuws dat de legertop de prins geld wou toeschuiven omdat de prins daar om vroeg. Vaessen vindt daarom dat eigenlijk prins Laurent gedagvaard moet worden in de affaire. Dat een gewezen adviseur van een lid van de koninklijke familie uit de biecht klapt, zoals Vaessen, is op zijn minst ongebruikelijk. Alleen gewezen grootmaarschalk Herman Liebaers deed het hem voor.

De ex-adviseur voegt bovendien een aantal smeuïige anekdotes aan zijn verhaal toe. De prins probeerde volgens hem in de jaren negentig aan veel geld te geraken om zijn dure levensstijl in stand te houden. Zo gaf hij tijdens een avondje uit in Parijs 50.000 frank uit. Laurent, die een verwoed verzamelaar van uurwerken is, zou op een vlucht ooit 15 Swatch-horloges gekocht hebben om zijn collectie aan te vullen. Vaessen vertelt voorts dat de prins ooit 15 miljoen frank achterstallig loon kreeg, en dat bedrag prompt besteedde aan drie Ferrari's.

De meeste beweringen van Vaessen werden gisteren nergens bevestigd.

De eigenaar van villa Clémentine is de Koninklijke Schenking. Dat is een instelling die op basis van de erfenis van Leopold II dient om de leden van de koninklijke familie van een woonst te voorzien. Gedelegeerd bestuurder Marc Hertveldt zei gisteren dat hij nooit een frank legergeld gezien heeft voor werken aan de villa Clémentine. ,,Het parket van Hasselt is jaren geleden de bouwdossiers daarvan komen ophalen, en heeft die zonder commentaar teruggebracht. Meer weet ik daar niet van.'' Hertveldt is niet gedaagd in de rechtszaak, ook niet als getuige.

De regering zit duidelijk verveeld met de zaak. Premier Verhofstadt heeft de prins eerder al op het matje geroepen toen bleek dat 15.000 euro gevraagd werd voor de eerste foto's van zijn tweeling. In 1999, bij het begin van paars, heeft Laurent een dotatie gekregen zoals zijn broer en zus al hadden. De bedoeling was toen duidelijk om een einde te maken aan allerlei constructies om de prins een inkomen te geven. Nu drukt de regering erop dat het geld waarmee Clémentine werd hersteld, naar de Staat moet terugkomen als het van fraude afkomstig is.

Bron: De Standaard

12-12-06

Laurent geobsedeerd door geld

Kolonel Noël Vaessen was tussen 1993 en 1999 adviseur van prins Laurent.

Kolonel Noël Vaessen, tussen 1993 en 1999 adviseur van prins Laurent, maakte onlangs bekend dat er begin 2007 in Hasselt een fraudeproces start waarin ook de prins wordt genoemd. Vaessen is zelf één van de verdachten, maar aanvaardt niet dat het gerecht weigert de rol van Laurent te onderzoeken. Daarom doet hij vanaf vandaag in Het Laatste Nieuws een boekje open over zijn leven aan de zijde van de prins. Hieronder een bloemlezing van de meest treffende passages.

Doofpot
Er is volgens Vaessen veel meer aan de hand dan het gerecht wilde onderzoeken. "De prins heeft actief meegewerkt aan gesjoemel. Willens en wetens. Het gerecht wil dat niet grondig natrekken. Ik wil nu openlijk getuigen omdat ik vrees dat alles voorgoed in de doofpot zal belanden."

2 miljard
"Mijn grote droom is 2 miljard te vergaren", liet prins Laurent zich ooit ontvallen in het salon van chemiereus Jacques Solvay. De steenrijke industrieel uit het Waals-Brabantse Terhulpen wees Zijne Koninklijke Hoogheid er voorzichtig op dat het veel geld was en vergeleek de som met zijn eigen gigantische fortuin aan gronden. Waarop Laurent, onverstoorbaar: "U begrijpt me verkeerd. Ik bedoel 2 miljard dollar".

Geobsedeerd door geld
Laurent is volgens Vaessen "geobsedeerd" door geld. "Het is zijn ultieme levensdoel en tegelijk zijn eeuwige kwelduivel. Hij probeert uit alles en iedereen munt te slaan, want hij heeft voortdurend geld te kort. Omdat er geen maat staat op zijn uitgaven aan luxeproducten."

1 miljoen in het rood
"In 1993 stond de rekening van Laurent, door zijn ongebreidelde koopwoede, 1 miljoen frank onder nul. Hij trok er zich in die tijd echt niets van aan", vertelt Vaessen. "Laurent kreeg toen maandelijks 75.000 frank van zijn ouders. Daarnaast kreeg hij een BMW en de lege Villa Clémentine in Tervuren."

Cola en droog krentenbrood
"Hij deed een veelvoud op van zijn maandinkomen. Het meeste geld ging naar luxegoederen, zoals horloges en dure kleren. Hij verbraste ook veel geld in het uitgaansleven. Zo zette hij regelmatig de bloemetjes buiten in Parijs. Zo’n avondje, met veel vrouwelijk schoon, maakte hem gemakkelijk 50.000 frank lichter. Op het einde van de maand kon hij vaak geen eten meer kopen. Hij leefde dan op een 'dieet' van cola en droog krentenbrood. Mijn vrouw en ik hebben hem nog eten gegeven, op onze kosten."

Drie Ferrari's
"In 1999 kreeg Laurent - door zijn publieke functie bij het KINT (het Koninklijk Instituut voor het Duurzame Beheer van de Natuurlijke Rijkdommen en de Bevordering van Schone Technologie, red) - in één keer zijn achterstallige wedde, zo’n 15 miljoen frank. De dag dat Laurent die som op zijn rekening zag staan, was hij door het dolle heen. Hij trok meteen naar de Ferrari-garage en kocht er drie exclusieve auto's, waaronder een cabriolet."

15 horloges
"Laurent ging zich soms te buiten tijdens vliegreizen. Zo bestelde hij bij een stewardess in een klap 15 dure Zwitserse Swatch-horloges. 'Ik moet mijn collectie dringend aanvullen', zei hij. Waarop hij me beval de horloges met mijn Visa-kaart te betalen. Als hij horloges ziet, wordt hij gek."
 

12:14 Gepost door Leve de Koning in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: prins, laurent, belgie, obsessie, noel vaesen, kolonel, geld |  Facebook |