25-10-07

Saluutschoten voor koningin Beatrix

koningin india
Koningin Beatrix is vanmorgen met saluutschoten en groot ceremonieel vertoon verwelkomd in New Delhi. De Indiase president Pratibha Patil en premier Manmohan Singh wachtten het koninklijk gezelschap op op het voorplein van Rashtrapati Bhavan, de ambtswoning van de Indiase president en het voormalige paleis van de Britse onderkoningen in India.

Anders dan in andere landen gebruikelijk, moest de koningin vervolgens alleen op een verhoging de volksliederen aanhoren en de omvangrijke erewacht inspecteren. De Indiase staatslieden keken van een afstandje toe, samen met prins Willem-Alexander en prinses Máxima, die hun (schoon)moeder tijdens het staatsbezoek vergezellen.
Publiek werd bij het majestueuze gebouwencomplex, met ruim 18.000 vierkante meter aan vloeroppervlakte, niet toegelaten. De beveiligingsmaatregelen waren scherp. Een enorm wagenpark aan politie- en beveiligingswagens moest de 'VVIPs' bewake - het standbewuste India kent een overtreffende trap van 'Very Important Person', en dat zijn 'Very Very' belangrijke officials, die bijvoorbeeld eigen parkeerplaatsen hebben en ook op een vliegveld mogen wachten in een aparte ruimte.
Na de ontvangst werd een krans gelegd bij Raj Ghat, de plek langs de rivier in Delhi waar Mahatma Gandhi werd gecremeerd. De koningin trok de linten recht en strooide bloemen uit over de gedenkplaats, die ze op kousenvouten had betreden. De rest van de dag bracht het koninklijk gezelschap door achter gesloten deuren, waar de een na de andere Indiase hoogwaardigheidsbekleder aanklopte voor een kort gesprekje.
Na de privélunch bij Sonia Gandhi volgden besprekingen over de economische betrekkingen, waarbij ook een select groepje Nederlandse president-directeuren onder aanvoering van minister Maria van der Hoeven aanschoof. Vanavond keert de koningin terug naar het presidentieel paleis, waar de Indiase president haar het traditionele staatsbanket aanbiedt.

 

Bron: Provinciaal Zeeuwse Courant

25-01-07

Premier tikt prins Filip opnieuw op de vingers

prins filip

Premier Verhofstadt (VLD) vindt het ongepast dat prins Filip een journalist aanpakt over zijn berichtgeving en ermee dreigt hem de toegang tot het paleis te ontzeggen.

,,Ik eis dat u eerbied betuigt voor mijn functie en ontzag en respect toont voor dit huis. Anders kan het niet dat u hier aanwezig bent. Als u op dezelfde manier blijft berichten, bent u niet langer welkom''.

Dat verklaarde kroonprins Filip aan Pol Van Den Driessche, politiek hoofdredacteur van VTM en hoofd van het programma ,,Royalty'', gisteren op de receptie in het paleis. Zo zegt die laatste.

,,Hij wilde van mij weten wat ik op het paleis kwam doen, als ik toch steeds zo kritisch over hem bericht. Het was voor hem niet mogelijk dat een journalist op een receptie vriendelijk is tegen iemand en hem achteraf toch aanpakt in zijn berichtgeving. Ik heb hem uitgelegd dat er zoiets bestaat als persvrijheid, en dat wij iedereen kritisch behandelen: premier, kardinaal en ook een kroonprins. Toen repliceerde hij met de cruciale zin: ,,Als u dat blijft doen, bent u hier niet langer welkom'', zegt Van Den Driessche. Die maakte prompt zijn beklag bij de eerste minister.

Verhofstadt reageert via zijn woordvoerder: ,,De premier vindt de uitspraken van de kroonprins ongepast. Hij heeft de grieven van de betrokkene aan het paleis bezorgd en heeft opnieuw zijn bezorgdheid geuit over de omgang van de prins met de pers. De premier is bekommerd om de relatie tussen pers en prins.''

Volgens de VTM-journalist bleef prinses Mathilde de hele duur van het gesprek aan de mouw van Filip trekken om hem te doen stoppen.

Ook de woordvoerder van het paleis, Michel Malherbe, en de adviseur van de prins, Boudewijn Dereymaeker, volgden het gesprek. Malherbe: ,,Er is een gesprek geweest tussen beiden. De prins wilde vooral zeggen dat sommige media zijn activiteiten niet altijd op objectieve manier weergeven, terwijl de prins of het paleis zich niet kunnen verdedigen. Het kan zijn dat de toon van het gesprek niet aangenaam was.''

Dat Van Den Driessche of VTM niet meer zouden uitgenodigd worden, wil Malherbe zeker niet gezegd hebben: ,,We nodigen voor dit soort recepties geen personen uit, maar functies. Zo zijn alle hoofdredacteurs van de media welkom, en dat blijft zo.''

Het is niet de eerste keer dat de premier de prins moet bijspijkeren. Twee jaar geleden pakte Filip eerst in een interview het Vlaams Belang aan om vervolgens een VBO-standpunt te ondertekenen dat de regering opriep steviger te saneren. ,,Ik hoop dat dit voorval het laatste is. Meer nog, ik reken erop'', verklaarde Verhofstadt toen in de Kamer.

 

Bron: De Standaard

13-12-06

Verhofstadt moeit zich met 'Affaire- Laurent'

fk100204f

Als prins Laurent ten onrechte geld van het leger ontvangen heeft, dan eist de regering dat terug.

Premier Guy Verhofstadt maakte gisteren bekend dat de Belgische Staat zich burgerlijke partij stelt in een affaire van vermeende fraude bij de zeemacht . Vice-premier Johan Vande Lanotte steunt hem daarin.

,,De regering zal een vordering instellen om de eventuele schade die de staat geleden, heeft te verhalen tegenover alle begunstigden van de fraude'', zei de premier gisteren. Met ,,alle'' bedoelt Verhofstadt ook en vooral prins Laurent. Want ook die wordt genoemd in de fraudezaak.

De heisa gaat over een proces dat op 8 januari in Hasselt van start gaat. Negen Limburgse aannemers staan er samen met vier officieren van de zeemacht terecht omdat ze erin slaagden eind jaren negentig in totaal 2,2 miljoen euro geld van het leger in eigen zak te steken. Een van de vermeende betrokkenen is voormalig kolonel bij de zeemacht Noël Vaessen, die tussen 1993 en 1999 de topadviseur van prins Laurent was.

Hij zou 175.000 euro van de verduisterde 2,2 miljoen besteed hebben aan verbouwingswerken van Laurents villa Clémentine. Ongeveer evenveel van het geld zou hij in eigen zak gestoken hebben.

Volgens het Hasseltse parket klopt het dat een deel van het geld naar de Villa Clémentine ging, maar wist prins Laurent niets van het gekonkel van Vaessen. Vaessen zelf spreekt dat tegen.

In de aanloop naar het proces zei hij gisteren in Het Laatste Nieuws dat de legertop de prins geld wou toeschuiven omdat de prins daar om vroeg. Vaessen vindt daarom dat eigenlijk prins Laurent gedagvaard moet worden in de affaire. Dat een gewezen adviseur van een lid van de koninklijke familie uit de biecht klapt, zoals Vaessen, is op zijn minst ongebruikelijk. Alleen gewezen grootmaarschalk Herman Liebaers deed het hem voor.

De ex-adviseur voegt bovendien een aantal smeuïige anekdotes aan zijn verhaal toe. De prins probeerde volgens hem in de jaren negentig aan veel geld te geraken om zijn dure levensstijl in stand te houden. Zo gaf hij tijdens een avondje uit in Parijs 50.000 frank uit. Laurent, die een verwoed verzamelaar van uurwerken is, zou op een vlucht ooit 15 Swatch-horloges gekocht hebben om zijn collectie aan te vullen. Vaessen vertelt voorts dat de prins ooit 15 miljoen frank achterstallig loon kreeg, en dat bedrag prompt besteedde aan drie Ferrari's.

De meeste beweringen van Vaessen werden gisteren nergens bevestigd.

De eigenaar van villa Clémentine is de Koninklijke Schenking. Dat is een instelling die op basis van de erfenis van Leopold II dient om de leden van de koninklijke familie van een woonst te voorzien. Gedelegeerd bestuurder Marc Hertveldt zei gisteren dat hij nooit een frank legergeld gezien heeft voor werken aan de villa Clémentine. ,,Het parket van Hasselt is jaren geleden de bouwdossiers daarvan komen ophalen, en heeft die zonder commentaar teruggebracht. Meer weet ik daar niet van.'' Hertveldt is niet gedaagd in de rechtszaak, ook niet als getuige.

De regering zit duidelijk verveeld met de zaak. Premier Verhofstadt heeft de prins eerder al op het matje geroepen toen bleek dat 15.000 euro gevraagd werd voor de eerste foto's van zijn tweeling. In 1999, bij het begin van paars, heeft Laurent een dotatie gekregen zoals zijn broer en zus al hadden. De bedoeling was toen duidelijk om een einde te maken aan allerlei constructies om de prins een inkomen te geven. Nu drukt de regering erop dat het geld waarmee Clémentine werd hersteld, naar de Staat moet terugkomen als het van fraude afkomstig is.

Bron: De Standaard