25-01-07

Premier tikt prins Filip opnieuw op de vingers

prins filip

Premier Verhofstadt (VLD) vindt het ongepast dat prins Filip een journalist aanpakt over zijn berichtgeving en ermee dreigt hem de toegang tot het paleis te ontzeggen.

,,Ik eis dat u eerbied betuigt voor mijn functie en ontzag en respect toont voor dit huis. Anders kan het niet dat u hier aanwezig bent. Als u op dezelfde manier blijft berichten, bent u niet langer welkom''.

Dat verklaarde kroonprins Filip aan Pol Van Den Driessche, politiek hoofdredacteur van VTM en hoofd van het programma ,,Royalty'', gisteren op de receptie in het paleis. Zo zegt die laatste.

,,Hij wilde van mij weten wat ik op het paleis kwam doen, als ik toch steeds zo kritisch over hem bericht. Het was voor hem niet mogelijk dat een journalist op een receptie vriendelijk is tegen iemand en hem achteraf toch aanpakt in zijn berichtgeving. Ik heb hem uitgelegd dat er zoiets bestaat als persvrijheid, en dat wij iedereen kritisch behandelen: premier, kardinaal en ook een kroonprins. Toen repliceerde hij met de cruciale zin: ,,Als u dat blijft doen, bent u hier niet langer welkom'', zegt Van Den Driessche. Die maakte prompt zijn beklag bij de eerste minister.

Verhofstadt reageert via zijn woordvoerder: ,,De premier vindt de uitspraken van de kroonprins ongepast. Hij heeft de grieven van de betrokkene aan het paleis bezorgd en heeft opnieuw zijn bezorgdheid geuit over de omgang van de prins met de pers. De premier is bekommerd om de relatie tussen pers en prins.''

Volgens de VTM-journalist bleef prinses Mathilde de hele duur van het gesprek aan de mouw van Filip trekken om hem te doen stoppen.

Ook de woordvoerder van het paleis, Michel Malherbe, en de adviseur van de prins, Boudewijn Dereymaeker, volgden het gesprek. Malherbe: ,,Er is een gesprek geweest tussen beiden. De prins wilde vooral zeggen dat sommige media zijn activiteiten niet altijd op objectieve manier weergeven, terwijl de prins of het paleis zich niet kunnen verdedigen. Het kan zijn dat de toon van het gesprek niet aangenaam was.''

Dat Van Den Driessche of VTM niet meer zouden uitgenodigd worden, wil Malherbe zeker niet gezegd hebben: ,,We nodigen voor dit soort recepties geen personen uit, maar functies. Zo zijn alle hoofdredacteurs van de media welkom, en dat blijft zo.''

Het is niet de eerste keer dat de premier de prins moet bijspijkeren. Twee jaar geleden pakte Filip eerst in een interview het Vlaams Belang aan om vervolgens een VBO-standpunt te ondertekenen dat de regering opriep steviger te saneren. ,,Ik hoop dat dit voorval het laatste is. Meer nog, ik reken erop'', verklaarde Verhofstadt toen in de Kamer.

 

Bron: De Standaard

10-01-07

Charles wil paparazzi weghouden van vriendin prins William


De advocaten van de Britse kroonprins Charles bereiden een proefproces voor om de privacy van Kate Middleton, de vriendin van prins William, te beschermen. Dat meldt de Britse krant The Times. Middleton, die dinsdag haar 25e verjaardag viert, wordt voortdurend achtervolgd door paparazzi. Volgens de krant onderzoeken de advocaten in hoeverre ze via de huidige wetgeving opdringerige fotografen in bedwang kunnen houden.

Diana
De aandacht die Middleton van de pers krijgt, neemt met de dag toe. Zo werd de brunette maandag voor haar woning in Londen opgewacht door twaalf fotografen en drie cameraploegen. De taferelen doen sterk denken aan de aandacht die prinses Diana kreeg en die in 1997 resulteerde in haar dood. Haar auto werd in Parijs achtervolgd door paparazzi en verongelukte, waarvan de pers als grote schuldige werd aangewezen.
Advocaten van Middleton hebben de pers herhaaldelijk opgeroepen tot bezinning te komen.

Regels
Sinds de dood van Diana gelden strengere regels met betrekking tot de bescherming van privacy om zo het hinderlijk volgen van beroemdheden aan banden te leggen. Maar een fotograaf van The Times zegt dat het moeilijk wordt echt een einde te maken aan het achtervolgen van Middleton. Veel fotografen werken op freelancebasis, waardoor hun activiteiten vaak lastig zijn te achterhalen. Bovendien wordt grof geld betaald voor de kiekjes van Kate.

Positief
Toch heeft de oproep ook een positief effect. Maandag kondigde de Britse roddelkrant The Sun aan geen foto's van Middleton meer te publiceren die gemaakt zijn door paparazzi. De krant liet weten niet langer deel te willen uitmaken van het mediacircus dat zich afspeelt voor haar woning.

Verloving
Middleton en de 24-jarige prins William, die tweede is in de lijn van troonopvolgers, hebben sinds 2003 een relatie. Mogelijk komt het dit jaar nog tot een verloving tussen te twee.
 

12:44 Gepost door Leve de Koning in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: prins, charles, paparazzi, kate middleton, vriendin, william, bikini |  Facebook |

09-01-07

De prins spreekt maar zegt niks

Het getuigenis van prins Laurent, in de fraudezaak van de marine voor de correctionele rechtbank van Hasselt, heeft vannamiddag welgeteld zestien minuten geduurd. De prins getuigde in het Nederlands. Dat was zijn eigen keuze. Bij de meeste vragen die hem werden gesteld, verwees hij naar de verklaringen die hij maandagavond aflegde tijdens een verhoor door de federale gerechtelijke politie.

Op de belangrijkste vraag, namelijk "Zei Vaessen u dat de kosten aan uw huis gedragen zouden worden door de marine?", antwoordde Laurent: "Zo duidelijk niet. Ik heb dat duidelijk gemaakt in mijn document (waarmee de prins verwees naar het pv van zijn verhoor maandagavond, nvdr). Ik kan u weinig zeggen". Naar verluidt maakte Laurent een wat houterige, onzekere indruk.

Prins wist waar 't geld van kwam
De advocaten op het fraudeproces omtrent marinegeld waarmee onder meer verfraaiingen in 'Villa Clémentine' in Tervuren zouden zijn betaald, hadden vanochtend een PV gekregen met daarin de inhoud van de ondervraging van prins Laurent. Die gebeurde gisteravond door de federale gerechtelijke politie in Hasselt. Daaruit blijkt dat de prins stelt dat hij in de jaren negentig geen geld had om zijn villa in te richten. Hij wist dat het geld dat hij daartoe gebruikte van de marine afkomstig was, maar hij oordeelde dat het om een legitieme transactie ging en verwijst naar zijn raadgever, de door koning Albert aangestelde kolonel Vaessen. Van het marinegeld dat bij zijn stichting KINT terechtkwam dacht de prins dat het om sponsoring ging. Nadat dit nieuwe stuk aan het dossier was toegevoegd, kregen de advocaten een half uur om het in te kijken. Daarop hebben de advocaten van beklaagden Noël Vaessen en Marc Luypaerts om uitstel gevraagd, zich beroepend op de Verklaring van de Rechten van de Mens.

Het verhoor van prins Laurent door de federale politie maandagavond noemde de advocaat van Vaessen "ontoelaatbare beïnvloeding van de kant van het parket". "Er was geen enkele controle op dat verhoor", kaartte de advocaat aan. Over zijn vraag om de zaak uit te stellen zei de advocaat van Vaessen nog dat hij vindt dat Laurent betrokken moet worden bij het deskundigenonderzoek en dat er confrontaties tussen de prins en andere betrokkenen moeten komen.
Doordat het openbaar ministerie dinsdag nog een stuk bij het dossier heeft gevoegd, hebben de advocaten naar eigen zeggen te weinig tijd om de inhoud ervan te toetsen aan de rest van het dossier.

Rechten van de Mens
"Het is het absoluut recht van mijn cliënt om de inhoud van het pv (van het verhoor van Laurent, nvdr) te toetsen aan het strafdossier dat tienduizenden bladzijden beslaat", stelde Tom van Maldergem, Vaessens raadsman. "Het is in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens om de verdediging niet de gelegenheid te geven om het pv in te kijken en blad voor blad te bekijken wat de draagwijdte ervan kan zijn", beklemtoonde hij.

Van Maldergem zei ook het "onbehoorlijk" te vinden dat het openbaar ministerie het stuk zo laat heeft neergelegd. "Wij stellen vast dat het openbaar ministerie het nodig heeft gevonden voor de waarheidsvinding om de prins nog te elfder ure te verhoren, terwijl het gerechtelijk onderzoek zes jaar geleden van start ging". Het verwijt van het openbaar ministerie dat de verdediging steeds heeft nagelaten om te vragen dat Laurent verhoord zou worden, is daardoor niet meer op zijn plaats, zo kaatste van Maldergem de bal terug naar de procureur.

Eerder op de dag gaf procureur Erwin Steyls enkele juridische elementen aan waarom prins Laurent niet gehoord zou kunnen worden als getuige. "Ten eerste is de dagvaarding laattijdig ingediend, en is de termijn van minstens acht dagen niet gerespecteerd", stelde het openbaar ministerie.

Onkelinx spreekt procureur tegen over geldigheid Koninklijk Besluit
Daarnaast is het KB van 5 januari 2007, dat het mogelijk maakt dat Laurent komt getuigen, volgens de procureur nietig. "De wijze waarop de prins verhoord moet worden (het ceremonieel, nvdr), moet bepaald worden in het KB, en dat is niet gebeurd", zei Steyls. "Als de verdediging van Vaessen tijdig had gehandeld, had het openbaar ministerie daar op kunnen wijzen", luidde het. "Gelet op de nietigheid van het KB, kan de prins niet gehoord worden", sprak Steyls.

Justitieminister Onkelinx sprak dat tegen door te stellen dat dergelijk ceremonieel enkel geldt in het geval van een assisenprocedure, en niet voor een correctionele rechtbank zoals hier het geval is. De minister wil na de rechtszaak een debat voeren over het strafrechterlijk statuut van de prinsen en prinsessen.

 

Bron: De Morgen

08-01-07

Zonen prinses Diana smeken om "open en eerlijk" onderzoek

 

Een gewone jury zal er wellicht over oordelen of prinses Diana werd vermoord dan wel omkwam in een tragisch ongeval. Dat heeft de rechter die het onderzoek leidt vandaag aangegeven. Het bericht kwam er nadat de prinsen William en Harry een emotionele oproep hadden gedaan om een "open en eerlijk" onderzoek te voeren naar het ongeval waarbij hun moeder, haar vriend Dodi Fayed en hun chauffeur Henri Paul in augustus 1997 het leven lieten.

De prinsen hebben hun bezorgdheid uitgedrukt over de duur van het onderzoek. Dat werd drie jaar geleden geopend en dreigt nu nog maanden aan te slepen gezien nog drie vooronderzoeken en ondervragingen van minstens veertig extra getuigen op stapel staan.

Ondervragingen van prins Charles en prins Philip
Er zijn al hevige debatten gevoerd over de aard van de onderzoeken. Moet er een gezamenlijk onderzoek komen naar Diana én Dodi of moeten er twee aparte onderzoeken komen? Moet er een jury zijn en zo ja, moet die samengesteld worden uit leden van de koninklijke familie of moet het een 'gewone' jury zijn van burgers die op de kieslijsten voorkomen? Ook de vraag of politie-ondervragingen van prins Charles en de hertog van Edinburgh, prins Philip, aan het onderzoek mogen worden toegevoegd, verhit de gemoederen.

Koningin akkoord met gewone jury
Lady Butler-Sloss, de rechter die het onderzoek leidt, heeft al laten verstaan dat ze het "ongepast" zou vinden mocht de jury samengesteld worden uit leden van de koninklijke familie. Wetsexperts zijn van oordeel dat een onderzoek naar de dood van een lid van de koninklijke familie enkel kan gevoerd worden voor leden van de koninklijke familie. De koningin heeft vandaag echter via haar juridische experts ingestemd met een 'gewone' jury.

De rechter acht een gezamenlijk onderzoek naar de overlijdens van Diana en Dodi voldoende. Ze wijst erop dat aparte onderzoeken "ongelooflijk duur" zouden zijn en bovendien uitputtend voor de families van de overledenen.

Hun oproep naar een snelle en eerlijke besluitvorming hebben de prinsen William en Harry geuit in een brief van hun privé-secretaris Jamie Lowther-Pinkerton. De brief werd in de rechtszaal voorgelezen door Lady Butler-Sloss. Behalve een snel en eerlijk onderzoek, dringen de prinsen er ook op aan dat de procedure "transparant" zou zijn. De prinsen woonden de zitting niet bij, en verwacht wordt dat ze ook afwezig zullen blijven bij toekomstige zittingen. De gerechtelijke onderzoeken dreigen wel hun plannen voor een popconcert ter ere van hun moeder te overschaduwen.

"Nieuw bewijs"
Mohamed Fayed, de vader van Dodi en eigenaar van het warenhuis Harrod's, beschuldigt het Britse koningshuis ervan de dood van zijn zoon en Diana te hebben georganiseerd. Hij wijst daarbij in de eerste plaats op de betrokkenheid van prins Philip. Fayed vroeg dat alle hoorzittingen openbaar zouden zijn, en Lady Butler-Sloss stemde daar mee in. Fayed was deze ochtend wel in de rechtszaal en mag tijdens het onderzoek naar Diana's dood zijn stem laten horen. Negen jaar lang al verkondigt Fayed dat zijn zoon en prinses Diana het slachtoffer werden van een samenzwering op het hoogste niveau. De raadsman van Fayed, Michael Mansfield, onderstreept dat de lijkschouwer van het hof niet betrokken had mogen worden bij het onderzoek. Hij argumenteert dat prinses Diana voor het ongeval haar titel 'HRH' ('Her Royal Highness') was ontnomen en ze dus geen lid meer was van de koninklijke familie. Op het ogenblik van de feiten was Diana gescheiden van prins Charles. Mansfield beklemtoonde ook dat er nieuw bewijs is van Diana's "bezorgdheid, angst en voorspellingen" omtrent haar nakend overlijden.

Het politie-onderzoek naar de dodelijke crash, dat onder leiding stond van Sir John Stevens, kwam enkele weken geleden tot het besluit dat het om "een tragisch ongeval" ging, te wijten aan overdreven snelheid van de overigens geïntoxiceerde bestuurder, en dat er geen aanwijzingen waren van welk moordcomplot dan ook. Stevens zou prins Charles en andere leden van de koninklijke familie de garantie geboden hebben dat hun getuigenissen niet openbaar zullen gemaakt worden.

Meer dan veertig Franse getuigen
Het gerechtelijk onderzoek omvat nog de ondervragingen van minstens veertig getuigen en de meeste daarvan zijn Fransen. Zij zullen niet verplicht worden naar Engeland af te reizen maar zullen met de hulp van tolken via videoconferenties ondervraagd worden.

 

Bron: Het Laatste Nieuws

19:14 Gepost door Leve de Koning in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: prins, harry, william, onderzoek, dood, prinses, diana, engeland, jury |  Facebook |

07-01-07

Ook prinsen mogen werken voor hun geld

NBN_A6_laurent_blg

Vlaamse partijen stellen dotaties Laurent en Astrid in vraag

Prins Laurent draait niet alleen meer rond in de gerechtelijke molen. Een parlementaire discussie over de dotatie van 312.000 euro voor hem en zijn zus Astrid lijkt onvermijdelijk. Geen Vlaamse partij die de dotatie nog openlijk verdedigt.

Er zijn er die het jaar beter ingezet hebben dan Laurent. Vader koning Albert heeft tot tweemaal toe duidelijk de bescherming van zijn zoon opgegeven. Eerst tijdens zijn kersttoespraak waarin hij duidelijk liet verstaan dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet, vrijdag nog door vanop zijn vakantieoord in Napels het koninklijk besluit te ondertekenen waardoor zijn zoon kan opgeroepen worden om te getuigen voor de rechtbank.

Ook politiek lijkt prins Laurent nu vogelvrij verklaard. Sinds de onthullingen over de verspilzucht van Laurent en zijn oproeping in de fraudezaak bij de zeemacht is de discussie over de wenselijkheid van die dotatie in een stroomversnelling geraakt.

In 2001, toen een werkgroep van de Senaat een wetsvoorstel uitgewerkt had om de dotatie aan koninklijke prinsen in te krimpen en later te schrappen, kwam premier Verhofstadt nog samen met zijn kernkabinet tussen. De dotatie (273.000 euro, via indexeringen nu 312.000 euro, belastingvrij) werd beschouwd als een verworven recht voor Laurent en Astrid. Nu heeft de regering al laten weten dat ze niet meer tussenkomt in het debat en het parlement laat beslissen.

Operette

,,De macht van de monarchie reikt minder ver dan toen'', weet N-VA-voorzitter Bart De Wever. ,,Bovendien slikt de bevolking niet meer dat koningskinderen zoveel geld ontvangen, alleen maar omdat ze in het juiste nest geboren zijn. Trouwens, het zijn die dotaties die leiden tot de toestanden van operette-koningshuizen zoals we ze nu kennen. Die mensen kennen de waarde van geld niet. Hoe zouden ze ook, ze krijgen het zomaar in de schoot geworpen. Wat ons betreft, mag ook wel eens gekeken worden naar de dotatie van koningin Fabiola. We begrijpen dat de weduwe van de koning betaald wordt. Maar moet dat zoveel als 1,4 miljoen euro zijn?''

Kartelpatner CD&V wil al sinds 2001 de dotaties beperken tot de koning en de kroonprins. Overheidsgeld voor prins Laurent of zijn zus Astrid sluiten ze niet uit. ,,Maar dan naargelang de functie die ze vervullen'', luidt het bij de partij. Stefaan De Clerck, burgemeester van Kortrijk en voormalig minister van Justitie, wil daartoe een senaatscommissie oprichten, zoals de paarsgroene regering in 2001 ook al beloofde. ,,Als iemand als prinses Astrid zich als voorzitter van het Rode Kruis nuttig maakt voor de maatschappij, moet ze daarvoor betaald worden. Dat is iets heel anders dan het automatisme van de dotaties.''

Klein broertje onder de regeringspartijen, Spirit, kant zich al evenzeer tegen de prinselijke dotatie. ,,Laurent en Astrid kunnen maar beter op de privémarkt een job gaan zoeken'', stelt voorzitter Geert Lambert. Partijgenoot Koen T'Sijen diende een wetsvoorstel in om de immuniteit van de prinsen structureel af te schaffen.

Grote broer en kartelpartner SP.A wil de discussie over de dotaties alvast aangaan. ,,Taboes zijn er daaromtent niet binnen onze partij'', stelt voorzitter Johan Vande Lanotte. Dat het Vlaams Belang ook al lang pleit voor de afschaffing van de dotaties, spreekt voor zich.

Discussie aangaan

De VLD tenslotte laat weten dat ze de discussie vrij en openlijk willen aangaan over de dotaties voor de koningskinderen. Maar fijntjes wordt daarbij wel gewezen naar de situatie in de jaren '90, toen Laurent nog geen dotatie kreeg. VLD-kamerlid Annemie Turtelboom vraagt daarom, met volle steun van de partij, de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie. ,,Enkel op die manier kunnen we een zicht krijgen op de schimmige financieringssystemen die destijds onder de regering-Dehaene bestonden'', stelt ze.

Royaltywatcher Jan Van den Berghe voorspelt dat niet alleen de dotaties, maar ook de macht van het koningshuis door de recente gebeurtenissen weer in vraag komt. Een puur protocollaire functie naar Scandinavisch model kwam al eerder ter sprake.

 

Bron: Het Nieuwsblad

13:48 Gepost door Leve de Koning in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: prins, laurent, prinses, astrid, dotatie, belgie |  Facebook |

05-01-07

Prins Laurent neemt advocaat

Prins Laurent heeft een advocaat onder de arm genomen. Hij wil voorbereid zijn op alle mogelijke ontwikkelingen bij het fraudeproces dat maandag in Hasselt begint.

In dit dossier wordt zijn naam veelvuldig genoemd zonder dat de prins zelf gedagvaard is.

Met het fraudegeld werd onder meer zijn villa gerenoveerd. Het blijft de vraag of de prins wist van waar het geld voor die werken afkomstig was.

Omdat prins Laurent op alles voorbereid wil zijn, neemt hij een advocaat onder de arm. Verwacht wordt immers dat een of meer beklaagden om bijkomend onderzoek en verhoor van de prins zullen vragen.

Koning Albert is burgerlijk en strafrechterlijk onschendbaar, maar dat geldt niet voor de prinsen en prinsessen. Wel geniet prins Laurent van onschendbaarheid als senator van rechtswege. Die onschendbaarheid kan door zijn collega's senatoren wel opgeheven worden.

 

Prins Laurent heeft ook beslist om niet op skivakantie te gaan. Hij blijft in het land zo lang het proces duurt.

 

Bron: Gazet Van Antwerpen

11:35 Gepost door Leve de Koning in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: prins, advocaat, laurent, belgie, fraude, marine, tervuren, villa clementine |  Facebook |

04-01-07

Schilderij van prins Bernhard te koop

schilderijKunstliefhebbers kunnen eind deze maand hun kans grijpen om een schilderwerk van prins Bernhard te bemachtigen. Het schilderij, met de titel Antarctica, wordt aangeboden tijdens het Kunst & Antiek Weekend in de Grote Kerk in Naarden.

Bernhard schilderde het werk in 1984, waarschijnlijk naar aanleiding van een reis naar de Zuidpool. Het doek toont een zeezicht met ijsschotsen in de verte.

Prins Bernhard kreeg in 1941 van koningin Wilhelmina schildermateriaal cadeau. Gestimuleerd door zijn schoonmoeder werd hij een enthousiast schilder, een hobby waarmee hij zich tot zijn dood in 2004 graag bezighield.

Het is niet duidelijk hoeveel het schilderij moet opbrengen. Tijdens een veiling voor het Wereld Natuur Fonds, waarvoor voorwerpen van bekende Nederlanders werden verkocht, telde een belangstellende negenduizend euro neer voor een werk van de prins.

Tijdens het Kunst & Antiek Weekend, dat plaatsvindt van 25 tot en met 28 januari, tonen meer dan veertig kunsthandelaren uit Nederland en België onder meer meubelen, zilver, juwelen, schilderijen en tekeningen. Het evenement vindt dit jaar voor de tiende keer plaats.

 

Bron: Trouw

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende